Poslovna inteligencija Privacy Policy

                                                            GDPR PRAVILA O PRIVATNOSTI

Obavijest o obradi podataka kandidata u selekcijskom postupku

Uvod

Kroz ovu obavijest Poslovna inteligencija d.o.o. sa (dalje u tekstu: PI) kao potencijalni poslodavac informira kandidate koji su se prijavili na natječaje za posao o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka i dostupnim pravima.

PI je voditelj obrade osobnih podataka te prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR).

Obrađujemo osobne podatke koji su nužni za provedbu natječaja za određeno radno mjesto i odabir najboljeg kandidata.

Za potrebe objave oglasa za radno mjesto i prikupljanje prijava kandidata PI koristi platformu Talentlyft, u vlasništvu društva AdoptoTech d.o.o., s kojim smo sklopili poseban ugovor o obradi i zaštiti osobnih podataka.

U navedene svrhe obrađujemo podatke koje smo u pojedinom natječaju definirali kao nužne, npr. osnovne identifikacijske podatke, podatke o kvalifikacijama, stečenom zvanju i radnom iskustvu.

Također, možemo prikupljati i druge relevantne informacije o radnom iskustvu i profesionalnom djelovanju putem poslovnih društvenih mreža ili drugih javno dostupnih izvora.

Nakon prve faze natječajnog postupka, ako ste zadovoljili uvjete, možete biti pozvani na psihologijsko testiranje koje ima za cilj utvrditi osnovne karakteristike ličnosti i kognitivne sposobnosti, te testiranje koje služi provjeri razine stručnog znanja potrebnog za obavljanje određenog posla. Za potrebe provedbe psihologijskog testiranja PI koristi usluge društva Selekcija d.o.o.

Navedene svrhe obrade osobnih podataka zakonite su s obzirom da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa PI (procjena sposobnosti i kompetencija kandidata za uspješno obavljanje poslova za oglašeno radno mjesto) i provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora o radu.

Nakon završetka selekcijskog postupka, ako ste nam dali suglasnost, Vaše podatke iz prijavne dokumentacije i rezultate testova čuvat ćemo 24 mjeseca kako bismo Vas mogli kontaktirati za neko drugo radno mjesto komplementarno Vašem radnom iskustvu i stečenim kvalifikacijama. U svakom trenutku možete povući suglasnost za obradu, te će u tom slučaju Vaš životopis i ostali podaci koji se odnose na Vas biti brisani.

Ako budete izabrani kao najbolji kandidat za određeno radno mjesto i prihvatite ponuđene uvjete, od Vas ćemo zatražiti dodatne osobne podatke u svrhe sklapanja i izvršavanja prava i obveza iz ugovora o radu, te u svrhe ispunjavanja pravnih obveza kojima podliježe PI.

Osobni podaci kandidata obrađuju se na području Europske unije.

Prava u obradi podataka

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade možete ostvariti sljedeća prava:

  • Pravo na informacije o obradi te pristup i kopiju podataka;
  • Pravo na ispravak netočnih i/ili dopunu nepotpunih podataka;
  • Pravo na brisanje podataka (ako više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu ili pohranu);
  • Pravo na ograničenje obrade;
  • Pravo na povlačenje prethodno dane suglasnosti za obradu podataka;

Kontakt

Upite ili zahtjeve vezane za obradu podataka možete uputiti na adresu elektroničke pošte: dpo@inteligencija.com.

U vezi s načinom obrade Vaših podataka, imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu na kontakt: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr

Datum zadnje izmjene: 19.04.2024.